Kancelaria Doradztwa
Sanitarno - Higienicznego
Kinga Cybulska


Opracowywanie i wdrażanie systemu HACCP

System HACCP tłumaczy się jako: Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. Termin ten zatem określa takie postępowanie w firmach, które ma celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń oferowanej żywności. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Stosowanie systemu daję gwarancję prawidłowo wytworzonej i bezpiecznej żywności.

HACCP obowiązuje wszystkie polskie firmy spożywcze od 1 stycznia 2006 roku. Jest to system jakości i bezpieczeństwa żywności produkowanej i/lub tylko wprowadzanej na rynek konsumencki. Producenci (w tym m.in. restauratorzy) mający wprowadzony HACCP to producenci z "wyższej półki" gwarantujący wysoką jakość swoich usług. Ich Klient może czuć się bezpiecznie.

Od 2009 roku Inspekcja Sanitarna ma możliwość stosowania kar mandatowych za brak wprowadzonego w zakładzie systemu HACCP.

Kancelaria Coccus udziela wsparcia w opracowaniu i wdrożeniu systemu HACCP.
 

Copyright by Kinga Cybulska © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Agencja Multimedialna NetPiksel