Kancelaria Doradztwa
Sanitarno - Higienicznego
Kinga Cybulska


Szkolenia personelu

Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych nakłada obowiązek na przedsiębiorstwa sektora spożywczego, by zapewniły, że personel pracujący z żywnością jest nadzorowany i/lub szkolony w sprawach higieny żywności odpowiednio do jego charakteru pracy.

W związku z powyższym nasza kancelaria oferuje szkolenia zgodne ze wszelkimi wymogami prawa krajowego dla osób pracujących w poszczególnych sektorach spożywczych.

Zakres, tematyka i miejsce szkoleń ustalane są na bieżąco z pracodawcą. Istnieje możliwość szkoleń na miejscu u Klienta.

 

Copyright by Kinga Cybulska © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Agencja Multimedialna NetPiksel